Potwierdzona skuteczność

Potwierdzona skuteczność działania

Skuteczność wyrobu medycznego NYDA zarówno przeciwko wszom, jak i trudniejszym do zwalczenia gnidom, została potwierdzona licznymi badaniami. W zwalczaniu wszawicy niezwykle istotna jest skuteczna eliminacja jaj wszy, dzięki czemu dochodzi do przerwania cyklu życiowego pasożytów, co zapobiega nawrotom wszawicy i jej rozprzestrzenianiu się. NYDA działa na wszystkie stadia rozwojowe wszy, pasożyty nie są w stanie wytworzyć oporności na preparat. Mamy pewność, że NYDA zawsze zadziała.

Działanie i bezpieczeństwo

Unikalna formuła NYDA sprawia, że nie ma możliwości, aby wszy uodporniły się na preparat. Sposób działania NYDA (zatykanie kanalików oddechowych), uniemożliwia nabycie oporności przez pasożyty (przystosowanie się do substancji), co może mieć miejsce w przypadku preparatów opartych na środkach owadobójczych.

NYDA nie zawiera neurotoksycznych środków owadobójczych. NYDA posiada dodatkowo substancje ułatwiające rozczesywanie kosmyków włosów i wyczesywanie pasożytów, dzięki czemu zastosowanie preparatu NYDA nie wiąże się z negatywnymi odczuciami u dzieci.

Potwierdzenie skuteczności preparatu NYDA

Anon (2007): Does dimeticone clear head lice?, Drug Ther. Bull. 45(7):52–5.

Burgess I.F. et al. (2007): Randomised, controlled, assessor blind trial comparing 4% dimeticone lotion with 0.5% malathion liquid for head louse infestation, PLoS ONE 2(11): e1127.

Burgess I.F. et al. (2008): Randomised, controlled, parallel group clinical trials to evaluate the efficacy of isopropyl myristate/cyclomethicone solution against head lice, Pharm. J. 280: 371–5.

Feldmeier H. (2009): Dimeticon-Präparate gegen Kopflausbefall, Deutsche ApothekerZeitung 149 (6), 87-95.

Heukelbach J. et al. (2008): A highly efficacious pediculicide based on dimeticone: Randomized observer blinded comparative trial, Bio Med Central, 2008, 8:115.

Heukelbach J. et al. (2009): A new two-phase dimeticone pediculicide shows high efficacy in a comparative bioassay, Bio Med Central, 2009, 9:12.

Heukelbach J. et al. (2010): Dimeticone-Based Pediculicides: A Physical Approach to Eradicate Head Lice, The Open Dermatology Journal, 2010, 4, 77-81.

Heukelbach J. et al. (2011): Ovicidal efficacy of high concentration dimeticone: a new era of head lice treatment, J Am Acad Dermatol 2011: 64; 4, e61-e62.

Oliveira F.A.S. et al. (2007): High in vitro efficacy of NYDA® L, a pediculicide containing dimeticone, J. Europ. Acad. Dermatol. Venereol., 21 (10), 1325-1329.

Richling I. i Böckeler W. (2008): Lethal effects of treatment with a special dimeticone formula on insects (Orthoptera, Ensifera: Acheta domestica and Anoplura, Phthiraptera: Pediculus humanus) – Insights into physical mechanisms. Arzneimittelforschung, 2008, 58 (5), s. 248-254.

Strycharz J.P. et al. (2012): Ovicidal Response of NYDA Formulations on the Human Head Louse (Anoplura: Pediculidae) Using a Hair Tuft Bioassay, 2012, J. Med. Entomol. 49(2): 336-342.

D R Thomas et al. (2006): Arch Dis Child 2006,000:1-3.

Roberts RJ et al. (2000): Comparison of wet combing with Malathion for treatment of head lice in the UK: a pragmatic randomised controlled trial. The Lancet 2000, 356:540-544.

Hill N et al. (2005): Single blind, randomised, comparative study of the Bug Buster kit and over the counter pediculicide treatments against head lice in the UK. BMJ 2005; 331:384-7.

Burgess IF et al. (2005): Treatment of head louse infestation with 4% dimeticone lotion:randomised controlled equivalence trial. BMJ doi:1 0.1136/bmj.38497.506481.8F [published 10 June 2005]

pobierz bezpłatne materiały edukacyjne
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.